Vragen

VEEL GESTELDE VRAGEN

Onze adviseurs zitten klaar om al uw vragen over Private Lease te beantwoorden. Hieronder staan veel gestelde vragen, om u alvast een handje op weg te helpen.

WAT IS AUTO STURM PRIVATE LEASE?

Private Lease, ook wel Privé Lease genoemd, betekent dat er voor een langere periode betaalt wordt voor het gebruik van een auto die (juridisch en economisch) eigendom blijft van Auto Sturm lease. Hiervoor wordt een maandelijks vast bedrag betaald wat gebaseerd is op een vooraf vastgesteld jaarkilometrage en looptijd in maanden. Dit alles op basis van wat het beste bij u past.

IS AUTO STURM LEASE AANGESLOTEN BIJ STICHTING KEUMERK PRIVATE LEASE?

Ja. Een Private Lease contract via Auto Sturm Lease voldoet aan alle eisen en normen zoals opgesteld door Stichting Keurmerk Private Lease.

WIE MOGEN GEBRUIK MAKEN VAN AUTO STURM PRIVATE LEASE?

Private Lease van Auto Sturm Lease is bedoelt voor iedereen met een geldig rijbewijs deel B. Ook dient de contractant documenten te overleggen, zoals salarisstrook en kosten van huisvesting. We maken van deze documenten gebruik voor toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Hiermee willen we voorkomen dat iemand maandelijkse verplichtingen aangaat die niet passen bij zijn of haar persoonlijke situatie. Leeftijdsgrenzen kennen wij bij Auto Sturm Lease niet, iedere leeftijd moet de mogelijkheid krijgen om een auto te kunnen leasen.

WORD IK GEREGISTREERD BIJ HET BKR?

Ja. Als u een Private Lease overeenkomst afsluit, wordt dit geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel (BKR). Ook bij een betalingsachterstand van meer dan 60 dagen geven we dit door aan het BKR. Hiermee willen wij voorkomen dat u problemen krijgt door schulden. Het bedrag dat wordt doorgegeven, is op basis van looptijd x leasetarief x 65%.

Rekenvoorbeeld:

Stel je least via Private Lease een auto voor €199,- per maand , op basis van 60 maanden / 10.000 kilometer per jaar. Dan wordt het bedrag als volgt berekend: 60 maanden x €199,- x 65% = € 7761,-. Dit bedrag geven wij door aan het BKR. Kijk voor meer informatie op www.bkr.nl.

KAN HET MAANDBEDRAG TIJDENS DE LOOPTIJD WIJZIGIGEN?

Het maandbedrag zal niet veranderen, tenzij er fiscale wijzigingen optreden (bijvoorbeeld een wijziging van de wegenbelasting, btw, de assurantiebelasting of de invoering van een nieuwe belasting).

Wel kan het gebeuren dat u meer kilometers rijdt dan u van te voren had verwacht. Deze rekenen we jaarlijks af.

WAT IS INBEGREPEN BIJ DE LEASEPRIJS?

De volgende componenten zijn inbegrepen bij de maandelijkse leaseprijs:

  • Wegenbelasting
  • Reparaties, onderhoud en banden
  • All Risk verzekering met een eigen risico van €450,-
  • Pechhulp Europa
  • Vervangend vervoer
  • Btw

De kosten van brandstof dient u wel zelf te betalen. Ook kosten voor parkeren, wassen van het voertuig, connectiviteitsabonnementen en updates van het navigatiesysteem (indien aanwezig in het voertuig en niet vergoed door de fabrikant), bekeuringen en tolgelden zijn voor uw eigen rekening.

WANNEER WORDEN DE KILOMETERS DIE IK RIJ GECONTROLEERD?

Wij noteren elke keer wanneer u bij een van onze vestigingen bent uw kilometerstand. Na een jaar tijd bekijken we al deze standen en belasten we de meer kilometers aan u door.

MAG ALLEEN IK MET DE AUTO RIJDEN, OF MOGEN ANDERE DAT OOK?

Iedereen mag met de leaseauto rijden met toestemming van de contractant. De contractant blijft in deze altijd verantwoordelijk en aansprakelijk voor de leaseauto.

IS HET MOGELIJK OM HET CONTRACT TUSSENTIJDS TE STOPPEN?

Ja, het is mogelijk om na minimaal 12 maanden het contract stop te zetten. Houdt u wel rekening met een opzegtermijn van 1 maand. De opzegvergoeding bedraagt maximaal 40% van de nog resterende leasetermijnen. Wij bepalen de opzegvergoeding op basis van twee methodes, en brengen de voor u voordeligste methode in rekening.

Voorbeeld
U heeft een leasecontract gesloten voor 48 maanden en maximaal 10.000 kilometers per jaar. De leaseprijs is € 250,- per maand. Na 36 maanden wilt u graag het leasecontract beëindigen. De auto heeft tot dan toe gemiddeld 10.000 kilometers per jaar gereden (zoals overeengekomen in het leasecontract).

Manier 1
Als het contract was doorgelopen had u nog 12 keer de leaseprijs van € 250,- betaald, dat is € 3.000,-. Omdat u de lease voortijdig wilt beëindigen is de maximale opzegvergoeding 40% van € 3.000,-, dat is € 1200,-.

Manier 2
Daarnaast kijken we wat de leaseprijs was geweest als u bij aanvang direct een looptijd van 36 maanden had gekozen. Stel dat de leaseprijs bij 36 maanden € 275,-  zou zijn. Dan betaalt u het verschil in leaseprijs van € 25, – x 36 maanden. Totaal door u te betalen opzeggingsvergoeding is € 900, -.

In dit geval is de opzegginsvergoeding zoals berekend op manier 2 het laagst. Dit is de opzeggingsvergoeding die u dient te betalen. De opzegging leidt pas tot beëindiging van de overeenkomst nadat deze opzeggingsvergoeding is betaald.