Privacyverklaring

ALGEMEEN

Auto Sturm Lease respecteert uw privacy. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en informeren u graag over de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens. De informatie over u die wij verwerken, wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Met dit privacystatement maken wij u duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u of anderen verstrekken.

WAAROM VERZAMELEN WIJ INFORMATIE VAN U?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:
• Uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen
• Om contact met u op te nemen indien dit nodig is voor onze dienstverlening
• Voor promotie- en marketingdoeleinden
• Om onze systemen te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren
• Om marktonderzoek te kunnen uitvoeren en managementinformatie op te kunnen stellen
• Te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving

WORDEN MIJN GEGEVENS MET DERDEN GEDEELD?

In het kader van een gesloten privé lease overeenkomst zijn wij verplicht om de daarbij behorende financiële verplichting en eventuele betalingsachterstanden te melden bij het BKR. Het BKR hanteert bij de verwerking van persoonsgegevens een strikt privacy beleid.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, behalve als verstrekking wenselijk of noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten of te sluiten overeenkomst. Met deze derden maken wij afspraken over het gebruik van uw persoonsgegevens. Tevens verstrekken wij persoonsgegevens aan derden indien wij daar op grond van een gerechtelijk bevel of een wettelijke plicht toe gehouden zijn.

BUREAU KREDIET REGISTRATIE (BKR)

Als u met ons een overeenkomst wil aangaan, beoordelen wij of wij u als klant kunnen accepteren. In het kader van een met u gesloten overeenkomst zijn wij verplicht om de daarbij behorende financiële verplichting en eventuele betalingsachterstanden te melden bij het BKR. Het BKR hanteert bij de verwerking van persoonsgegevens een strikt privacybeleid.

HOE WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS BESCHERMD?

Auto Sturm Lease heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Uw persoonsgegevens kunnen enkel worden ingezien en verwerkt door medewerkers van Auto Sturm Lease die hier gelet op hun functie toegang tot moeten hebben.

HOE KAN IK MIJN PERSOONSGEGEVENS INZIEN EN AANPASSEN?

Wilt u uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen, dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via info@autosturm.nl of 0118-612042.

WIJZIGINGEN VAN HET PRIVACYSTATEMENT

Auto Sturm Lease behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Controleer daarom regelmatig dit beleid om op de hoogte te blijven van de laatste versie.